20/1978

Given i Helsingfors den 13 Januari 1978.

Lag angående ändring av 6 § lagen om införande av ärvdabalken.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 6 § 2 mom. lagen den 5 februari 1965 om införande av ärvdabalken (41/65) som följer:

6 §.

Vill någon att arv enligt 5 kap. 2 § i den nya ärvdabalken skall överlåtas till kommun eller arvlåtarens skyldeman eller annan person som stått honom nära, skall anhållan därom göras hos statskontoret, som i andra än i 2 mom. av ovan nämnda 2 § avsedda fall skall hänskjuta ärendet till statsrådet för avgörande.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1978.

Helsingfors den 13 januari 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Paul Paavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.