19/1978

Given i Helsingfors den 13 januari 1978.

Lag om ändring av 5 kap. 2 och 3 §§ ärvdabalken.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 kap. 3 § ärvdabalken av den 5 februari 1965 (40/65) och

fogas till 5 kap. 2 § ett nytt 2 mom. som följer:

5 kap.

Om statens rätt till arv.

2 §.

Är kvarlåtenskapens bouppteckningsvärde högst 50 000 mark och hör till denna icke fast egendom eller bostadsaktier, fattas i 1 mom. avsett beslut av statskontoret.

3 §.

Även om staten skulle ha anledning att klandra testamente, men tvivel om testators verkliga avsikt icke föreligger, kan statsrådet eller, då kvarlåtenskapens bouppteckningsvärde är högst 50 000 mark, statskontoret besluta att testamentet ej skall klandras.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1978.

Helsingfors den 13 januari 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Paul Paavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.