1088/1977

Given i Helsingfors den 30 december 1977.

Lag om ändring av 35 § sjukförsäkringslagen.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 35 § 1 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963, sådant det lyder i lag av den 18 juni 1965 (333/65), som följer:

35 §.

Sjukförsäkringspremie påföres icke försäkrad, som under skatteåret avlidit.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978.

Lagens 35 § 1 mom. tillämpas första gången vid påförandet av försäkrads sjukförsäkringspremie i samband med kommunalbeskattningen för år 1978.

Helsingfors den 30 december 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Olavi Martikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.