1037/1977

Given i Helsingfors den 23 december 1977.

Förordning angående ändring av 1 § förordningen om rättegången i hyresmål.

På föredragning av justitieministern ändras 1 § förordningen den 21 december 1973 om rättegången i hyresmål (940/73) som följer:

1 §.

Bostadsdomstol skall över handlagda hyresmål föra diarium och erforderliga hjälpregister i enlighet med vad Justitieministeriet närmare förordnar. Angående dem skall uppgifter lämnas till myndigheter som Justitieministeriet bestämmer.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1978.

Helsingfors den 23 december 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Paul Paavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.