961/1977

Given i Helsingfors den 16 december 1977.

Lag om ändring av lagen angående rätt att idka näring.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves 26 § lagen den 27 september 1919 angående rätt att idka näring samt

ändras 7, 22 och 25 §§ som följer:

7 §.

Den som vill bedriva i 6 § avsedd näring eller som vunnit tillstånd att utöva i 3 § nämnt näringsyrke skall, innan rörelsen öppnas, i den kommun, där näringen kommer att utövas, härom göra skriftlig anmälan hos magistraten eller länsmannen.

22 §.

På länsstyrelsen ankommer att, sedan den hört den kommunala myndigheten och sedan representanter för den yrkesgrupp, varom fråga är, beretts tillfälle att avgiva utlåtande i ärendet, utfärda kontrollföreskrifter samt fastställa taxor och ordningsregler jämte viten för överträdande av dem för formän, hyrkuskar, förare av motorförsedda fordon, stadsbud och utövare av andra sådana yrken, som betjäna samfärdseln, ävensom för mätare, packare och andra dylika yrkesutövare. Taxan för förare av motorförsedda fordon fastställes dock av trafikministeriet.

25 §.

Magistrater och länsmän skola föra särskild förteckning över anmälningar och meddelade tillstånd till utövande av näringsyrke ävensom anmälningar om upphörande därmed samt förvara till dem i sådana ärenden ingivna betyg. Av förteckningen skola erforderliga avskrifter eller utdrag årligen inom januari månad tillsändas skattenämnderna.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1978.

Helsingfors den 16 december 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för inrikesärendena
Eino Uusitalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.