933/1977

Given i Helsingfors den 16 december 1977.

Lag angående giltighetstiden för lagen om temporär ändring av konkursstadgan.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Lagen om temporär ändring av konkursstadgan (55/32) är fortfarande gällande till utgången av år 1982, varefter de i sagda lag ändrade paragraferna och rubriken för 7 kap. åter blir gällande i den lydelse de hade före sagda lag. Likväl skall nämnda lag även därefter tillämpas på de konkurser, som begynt medan lagen var i kraft.

2 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978.

Helsingfors den 16 december 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Tuure Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.