Nr 731./1977

Given i Helsingfors den 14 oktober 1977

Förordning angående ändring av 1 § förordningen innefattande vissa undantag i fråga om allmänna handlingars offentlighet.

På föredragning av justitieministern fogas till 1 § 1 mom. förordningen den 22 december 1951 innefattande vissa undantag i fråga om allmänna handlingars offentlighet (650/51 en ny 5 a punkt som följer:

1 §.

I stöd av 9 § 2 mom. i lagen den 9 februari 1951 om allmänna handlingars offentlighet (83/51) skola följande handlingar hållas hemliga:


5 a handlingar angående verksamhet, som idkas med stöd av tillstånd, som avses i atomenergilagen (356/57), till den del de innehålla uppgifter om planer eller anordningar för förhindrande av brott som rikta sig mot denna verksamhet;

Helsingfors den 14 oktober 1977.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Tf. justitieminister
Paul Paavela.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.