591/1977

Given i Nådendal den 21 juli 1977.

Lag angående ändring av 12 § lagen om skyldighet att i vissa fall inställa sig vid domstol i annat nordiskt land.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 12 § 3 mom. lagen den 23 maj 1975 om skyldighet att i vissa fall inställa sig vid domstol i annat nordiskt land (349/75) som följer:

12 §.

Beslut att ersätta rättegångskostnad och beslut om återbetalning till staten av förskott, som utbetalts till vittne, målsägande eller part, verkställes på sätt som stadgas i lagen om erkännande och verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk (588/77).


Denna lag träder i kraft i förhållande till Danmark, Island, Norge och Sverige vid tidpunkt, varom särskilt stadgas genom förordning.

Lagen skall ej äga tillämpning på beslut, som givits före dess ikraftträdande.

Nådendal den 21 juli 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Tuure Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.