Nr 500./1977

Given i Nådendal den 23 juni 1977.

Förordning om ändring av trafikförsäkringsförordningen.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern fogas med stöd av 15 § 3 mom. trafikförsäkringslagen den 26 juni 1959, sådant sagda lagrum lyder i lag av den 23 juni 1977 (499/ 77), till trafikförsäkringsförordningen den 17 juli 1959 (324/59) en ny 8 a § som följer:

8 a §.

I trafikförsäkringslagens 15 § 2 mom. avsedd begränsning skall icke tillämpas på trafikförsäkring för motorfordon från Norge icke heller från Sverige.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1977.

Nådendal den 23 juni 1977.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Minister
Olavi Martikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.