Nr 499./1977

Given i Nådendal den 23 juni 1977.

Lag om ändring av 15 § trafikförsäkringslagen.

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 15 § trafikförsäkringslagen den 26 juni 1959 sådant detta lagrum lyder i lag av den 22 mars 1968 (167/68), ett nytt 3 mom. som följer:

15 §.

På grund av ömsesidighet kan genom förordning stadgas, att i 2 mom. avsedd begränsning icke skall tillämpas på trafikförsäkring för motorfordon från viss stat.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1977.

Nådendal den 23 juni 1977.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Minister
Olavi Martikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.