466/1977

Given i Helsingfors den 17 juni 1977.

Lag angående ändring av 3 § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 § 2 mom. lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63) som följer:

3 §.

Socialskyddsavgift erlägges i jämnt markbelopp så, att pennibelopp mellan 1 och 50 penni avrundas till närmast lägre och pennibelopp mellan 51 och 99 penni till närmast högre jämna markbelopp.


Denna lag tillämpas första gången på arbetsgivares socialskyddsavgift, som erlägges på grundval av lön, vilken utbetalas den 1 januari 1978 eller därefter.

Helsingfors den 17 juni 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.