140/1977

Given i Helsingfors den 4 februari 1977.

Förordning angående ändring av förordningen om inteckningsregister.

På föredragning av jord- och skogsbruksministern ändras 25 § 1 mom. förordningen den 21 januari 1955 om inteckningsregister (37/55) som följer:

25 §.

Sedan klyvning eller styckning antecknats i jordregistret, äger lantmäterikontoret inom sex dagar därefter till vederbörande inteckningsregisterförare översända meddelande därom, varav framgår både den delade lägenheten och de vid förrättningen uppkomna lägenheterna, så ock den dag, då delningen införts i jordregistret. Detta vare i tillämpliga delar gällande, när vid annan lantmäteriförrättning bildad ny lägenhet eller förändring av lägenhets mantal antecknats i jordregistret eller när jordregistret ändrats i något avseende, som skall antecknas i inteckningsregistrets uppslagsbok.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1977.

Helsingfors den 4 februari 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Johannes Virolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.