89/1977

Given i Helsingfors den 21 januari 1977.

Lag om ändring av 12 § lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 12 § 1 mom. lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) en ny 54 punkt som följer:

12 §.

Befriad från stämpelskatt är expedition:


i ärenden, som berör:


så ock


54) bevis över inspektion av radioanläggning, såvida härför uppbäres i lagen angående radioanläggningar (8/27) avsedd avgift, tillstånd till nyttjande av för mottagning av rundradiosändningar avsedd radioanläggning samt även tillstånd för byggande och nyttjande av annan radioanläggning, såvida härför uppbäres ovan avsedd avgift.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1977.

Helsingfors den 21 januari 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Trafikminister
Ragnar Granvik

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.