85 /1977

Given i Helsingfors den 21 januari 1977.

Förordning angående ändring av förordningen om pension för lantbruksföretagare.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphäves 6 b § 1 och 2 mom. förordningen den 7 november 1969 om pension för lantbruksföretagare,

sådana de lyder, 6 b § 1 mom. i förordning av den 19 september 1975 (744/75) och 6 b § 2 mom. i förordning av den 3 juli 1974 (548/74), samt

ändras 1 § 1 mom. och 6 b § 3 mom.,

sådana de lyder, 1 § 1 mom. i förordning av den 29 december 1972 (941/72) och 6 b § 3 mom. i nämnda förordning av den 3 juli 1974, som följer:

1 §.

Vid tillämpningen av 2 § 2 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare hör till södra Finland:

landskapet Åland samt Nylands och St Michels län i sin helhet;

av Tavastehus län övriga kommuner utom Kuru, Mänttä, Ruovesi, Vilppula och Virdois;

av Mellersta Finlands län Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä stad, Jyväskylä landskommun, Jämsä, Jämsänkoski, Korpilahti, Kuhmoinen, Laukaa, Leivonmäki, Luhanka, Muurame, Petäjävesi, Säynätsalo, Toivakka och Uurainen;

av Kymmene län övriga kommuner utom Uukuniemi;

av Åbo och Björneborgs län övriga kommuner utom Honkajoki, Ikaalinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kihniö, Merikarvia, Norrmark, Parkano, Påmark, Björneborg och Siikainen;

till mellersta Finland hör:

Kuopio och Norra Karelens län i sin helhet;

av Tavastehus, Mellersta Finlands, Kymmene samt Åbo och Björneborgs län övriga kommuner utom de som hör till södra Finland; samt

av Vasa län övriga kommuner utom Halsua, Himanka, Kannus, Kaustinen, Karleby, Kronoby, Kälviä, Lestijärvi, Lohtaja, Larsmo, Perho, Jakobstad, Pedersöre, Toholampi, Ullava och Vetil;

till norra Finland hör:

Uleåborgs och Lapplands län i sin helhet; samt

av Vasa län övriga kommuner utom de som hör till mellersta Finland.


6 b §.

Jordbruksstyrelsen skall för varje kalenderår före utgången av följande april till statsrådet inlämna en utredning över sin verksamhet i angelägenheter som berör generationsväxlingspensionen i lagen om pension för lantbruksföretagare och särskilt över hurudana brukningsenheter betraktats såsom fortbeståndsdugliga och på vilka grunder.


Denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 1977, likväl så, att förordningens 6 b § 3 mom. träder i kraft den 1 januari 1978.

Helsingfors den 21 januari 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Irma Toivanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.