44/1977

Given i Helsingfors den 14 januari 1977.

Lag om ändring av 10 kap. 26 § vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 10 kap. 26 § vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/61) som följer:

10 kap.

Avloppsvatten och andra ämnen, som förorena vattendrag.

26 §

Blir förverkligande av någon i 24 eller 25 § av detta kapitel avsedd åtgärd, som inom viss tid skall vidtagas, under sagda tid ekonomiskt oskäligt betungande eller medför åtgärden till följd av brist på förnödenheter eller av annan vägande orsak avsevärda svårigheter och följer icke av uppskov med åtgärdens förverkligande avsevärd fara för varaktig förorening av vattendraget, kan jord- och skogsbruksministeriet eller, där fråga är om kommuns förpliktande att anlägga reningsinrättning i samband med allmänt avlopp, statsrådet förlänga tiden för åtgärdens vidtagande med högst tre år i sänder.

Helsingfors den 14 januari 1977.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Justitieminister
Kristian Gestrin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.