1147/1976

Given i Helsingfors den 31 december 1976.

Lag angående ändring av 38 § lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning.

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 38 § lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (693/76) ett nytt 4 mom. som följer:

38 §.

Med avvikelse från vad i 27 § 1 mom. är stadgat användes år 1977 för arbetet för bekämpning av tobaksrökning och för ovan i 7 kap. avsedd forskning, uppföljning och upplysning samt för anskaffning av den utrustning som erfordras för övervakningen av denna lag det anslag som i 1977 års statsförslag reserverats för ändamålet.

Helsingfors den 31 december 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Irma Toivanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.