1106/1976

Given i Helsingfors den 29 december 1976.

Lag angående ändring av 1 § lagen om bindande av vissa trafikskadeersättningar vid lönenivån.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § lagen den 17 december 1971 om bindande av vissa trafikskadeersättningar vid lönenivån (875/71) som följer:

1 §

I de med stöd av olika lagar om trafikförsäkring samt enligt de i dessa lagar fastställda grunderna utgående fortlöpande ersättningar, vilka erlägges till följd av personskada, göres indexjustering och förskottsförhöjning med iakttagande på motsvarande sätt av vad i 9 § lagen om pension för arbetstagare (395/61) stadgas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977.

Helsingfors den 29 december 1976.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Minister
Orvokki Kangas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.