1069/1976

Given i Helsingfors den 23 december 1976.

Förordning angående ändring av förordningen om ljusmärken på fiskredskap.

På föredragning av jord- och skogsbruksministern ändras 8 § 1 mom. förordningen den 16 juli 1954 om ljusmärken på fiskredskap (338/54) som följer:

8 §

På havet tillämpas denna förordning endast inom Finlands territorialvatten och fiskezon.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1977.

Helsingfors den 23 december 1976.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Jord- och skogsbruksminister
Johannes Virolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.