1066/1976

Given i Helsingfors den 23 december 1976.

Lag angående ändring av 108 § lagen om fiske

I enlighet med riksdagens beslut ändras 108 § 2 mom. lagen den 28 september 1951 om fiske, sådant sagda lagrum lyder i lag av den 25 juni 1975 (484/75), som följer:

108 §.

Försåvitt internationell konvention, till vilken Finland anslutit sig, det förutsätter eller sådant kräves för tryggandet av fiskbeståndet eller i annat därmed jämförligt särskilt syfte, kunna genom förordning utfärdas föreskrifter, vilka gälla fiske och kräftdjursfångst, som bedrivas av finska medborgare utanför finskt territorialvatten. Om bringande i kraft av Internationella fiskerikommissionens för Östersjön och Nordostatlantiska fiskerikommissionens rekommendationer är stadgat särskilt.


Denna lag träder i kraft den 31 december 1976.

Helsingfors den 23 december 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Johannes Virolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.