959/1976

Given i Helsingfors den 10 december 1976.

Lag angående ändring av 5 § lagen om allmän rättshjälpsverksamhet.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 5 § 1 mom. lagen den 2 februari 1973 om allmän rättshjälpsverksamhet (88/73) som följer:

5 §.

Kommunens fullmäktige inväljer i rättshjälpsnämnden för sin mandatperiod minst fem medlemmar och för envar av dem en personlig suppleant samt utser bland medlemmarna ordförande och viceordförande. Kommuner kan i de fall som avses i 1 § 2 mom. även avtala om att medlemmar i nämnden och suppleanter för dem väljes från olika kommuner.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977,

Helsingfors den 10 december 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Kristian Gestrin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.