955/1976

Given i Helsingfors den 10 december 1976

Lag om kommunala hamnordningar och trafikavgifter

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Kommunalfullmäktige skall för kommunal hamn godkända hamnordning, vilken innehåller erforderliga bestämmelser om hamnens användning samt om den ordning som skall iakttagas på hamnområdet.

I hamnordning kan för brott mot densamma föreskrivas böter, som ådömes av allmän underrätt.

Beslut om godkännande eller ändring av hamnordning skall underställas ministeriet för inrikesärendena för fastställelse.

2 §

Kommunfullmäktiges beslut, enligt vilket till kommun skall erläggas nya eller ändrade avgifter för allmän trafik, skall underställas ministeriet för inrikesärendena för fastställelse.

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977.

Vid ådömande av ovan i 1 § 2 mom. Avsedda böter tillämpas till den 1 april 1978 vad i 14 § kommunallagen av den 27 augusti 1948 (642/48) är stadgat.

Helsingfors den 10 december 1976

Republikens President
URHO KEKKONEN

Tf. Minister för inrikesärendena
Ragnar Granvik

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.