915/1976

Given i Helsingfors den 19 november 1976.

Förordning om ändring av förordningen angående tillämpning av värnpliktslagen.

På föredragning av försvarsministern ändras 21 och 72 §§ förordningen den 26 januari 1951 angående tillämpning av värnpliktslagen (63/51), av dessa 21 § sådan den lyder i förordning av den 20 maj 1966 (309/66), som följer:

21 §.

Staben för militärdistriktet förordnar en eller flere läkare att tjänstgöra som besiktningsläkare vid uppbådsförrättningen. Vid behov är länsstyrelsen staben för militärdistriktet behjälplig vid förordnandet av besiktningsläkare.

72 §.

Kontrollen över värnpliktiga handhas av staben för militärdistriktet och denna underlydande kretskontrollant. Kretskontrollantens åligganden handhas på landet av länsman och i stad av den polistjänstemän, som därtill förordnats av staben för militärlänet efter det att länsstyrelsen har hörts.

Vid behov kan försvarsministeriet förordna även annan än i 1 mom. avsedd person till kretskontrollant.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1977.

Helsingfors den 19 november 1976.

Vid förfall för Republikens President, Statsminister
Martti Miettunen

Försvarsminister
Seppo Westerlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.