739/1976

Given i Helsingfors den 27 augusti 1976.

Lag om ändring av 10 § lagen angående införande av folkhälsolagen.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 10 § lagen den 28 januari 1972 angående införande av folkhälsolagen (67/72) som följer:

10 §.

Såsom hälsovårdscentrals lokaliteter får, utan att i 40 § folkhälsolagen avsett godkännande utverkas, användas lokaliteter, vilka före sagda lags ikraftträdande använts för motsvarande ändamål. För antalet vårdplatser i hälsovårdscentral skall dock länsstyrelsens fastställelse införskaffas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977.

Helsingfors den 27 augusti 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Irma Toivanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.