671/1976

Given i Helsingfors den 13 augusti 1976.

Lag angående ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift.

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63) en ny 7 a § som följer:

7 a §.

Bokföringsskyldig arbetsgivare skall i sin lönebokföring göra anteckning om arbetsgivares socialskyddsavgifter i den ordning som genom förordning stadgas. Annan arbetsgivare är skyldig att om arbetsgivares socialskyddsavgifter göra sådana anteckningar, som genom förordning stadgas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977.

Helsingfors den 13 augusti 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Paul Paavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.