667/1976

Given i Helsingfors den 29 juli 1976.

Förordning angående upphävande av 9 § förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas:

Härmed upphäves 9 § förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, sådant sagda lagrum lyder i förordningen av den 5 december 1975 (929/75).

Helsingfors den 29 juli 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Irma Toivanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.