665/1976

Given i Helsingfors den 29 juli 1976.

Lag angående ändring av 5 och 11 §§ lagen om statens familjepensioner.

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 31 december 1968 om statens familjepensioner (774/68) 5 § 1 mom. och 11 §,

av dessa lagrum det förstnämnda sådant det lyder i lag av den 18 juli 1975 (569/75) som följer:

5 §.

Familjepension till efterlevande make och barn utgör för varje månad, som skall räknas såsom pensionstid för förmånslåtarens pension, av den pensionsgrundande lönen:

1) om förmånslåtaren var berättigad till pension med tillämpning av 10 § 1 mom. lagen om statens pensioner,

för pensionstiden före den 1 juli 1962

2/48 procent, om blott en förmånstagare finnes,

3/48 procent, om förmånstagarna är två, samt

4/48 procent, om förmånstagarna är tre eller flera; för pensionstiden efter den 1 juli 1962

2/24 procent, om blott en förmånstagare finnes,

3/24 procent, om förmånstagarna är två, samt

4/24 procent, om förmånstagarna är tre eller flera;

2) om förmånslåtaren var berättigad till pension med tillämpning av 10 § 2 mom. lagen om statens pensioner, 1/12 procent, vartill, om flera förmånstagare finnes, lägges 1/36 procent för den andra förmånstagaren och för varje förmånstagare därutöver 1/72 procent dock så, att såsom pensionstid beaktas högst 360 månader; samt

3) om förmånslåtaren var berättigad till pension med tillämpning av 10 § 3 mom. lagen om statens pensioner, 1/10 procent, vartill, om flera förmånstagare finnes, lägges 1/30 procent för den andra förmånstagaren och för varje förmånstagare därutöver 1/60 procent, dock så, att såsom pensionstid beaktas högst 300 månader.


11 §.

Förmånslåtarens pensionsgrundande lön justeras, då familjepensionen beviljas och då 8 § tillämpas, enligt det löneindextal, som årligen fastställes för tillämpningen av 9 § lagen om pension för arbetstagare.

Familjepensionens belopp justeras på sätt som är stadgat om justering av pensioner som utgår enligt lagen om pension för arbetstagare.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977.

Helsingfors den 29 juli 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Irma Toivanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.