547/1976

Given i Helsingfors den 24 juni 1976.

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves 1 och 8 punkterna under rubriken Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition, varigenom beviljas tillstånd eller rätt, i 10 § lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43), sådana dessa punkter lyder i lag av den 25 juni 1975 (482/75), samt

fogas till 12 § 1 mom. en ny 53 punkt som följer:

12 §.

Befriad från stämpelskatt är expedition:


i ärende, som berör:


så ock


53) beslut, varigenom tillstånd beviljas till jakt på hjortdjur.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976.

Helsingfors den 24 juni 1976.

Vid förfall för Republikens President, Statsminister
Martti Miettunen

Jord- och skogsbruksminister
Heimo Linna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.