455/1976

Given i Helsingfors den 3 juni 1976.

Lag om ändring av 7 § riksdagsordningen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver, ändras 7 § 1 mom. riksdagsordningen, sådant sagda lagrum lyder i lag av den 12 maj 1972 (357/72), som följer:

7 §.

Valbar till riksdagsman är, utan avseende på boningsort, envar valberättigad, som ej står under förmynderskap.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976.

Helsingfors den 3 juni 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Kristian Gestrin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.