380/1976

Utfärdat i Helsingfors den 5 maj 1976

Finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut angående avstående från indrivning av särskilda smärre fordringar

Finansministeriet har ändrat 2 § i sitt beslut den 26 augusti 1950 angående avstående från indrivning av särskilda smärre fordringar (426/50), sådan sagda paragraf lyder i finansministeriets beslut den 1 november 1963 (490/63), som följer:

2 §

Skatt, avgift eller annan statens fordran, som avses i den i ovanstående 1 § nämnda lagen, anses vara ringa om den understiger 10 mark.

Helsingfors den 5 maj 1976

Finansminister
Paul Paavela

Äldre regeringssekreterare
Pekka Laajanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.