334/1976

Given i Helsingfors den 23 april 1976.

Lag om ändring av 51 § regeringsformen för Finland

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver, fogas till 51 § regeringsformen för Finland ett nytt 3 mom. som följer:

51 §.

Angående dansk, isländsk, norsk och svensk medborgares deltagande i kommunernas förvaltning stadgas genom lag.

Helsingfors den 23 april 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. justitieminister
Sakari T. Lehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.