247/1976

Given i Helsingfors den 12 mars 1976.

Förordning angående ändring av 5 § förordningen om gravationsbevis över fastighet.

På föredragning av justitieministern

ändras 5 § 1 mom. 6 punkten förordningen den 21 januari 1955 om gravationsbevis över fastighet (36/55) samt

fogas till sagda moment en ny 7 punkt, varvid nuvarande 7 punkten blir 8 punkt, som följer:

5 §.

I gravationsbevis skall upptagas:


6) anteckning om utmätning samt försäljnings- och skingringsförbud rörande fastigheten samt om innehavarens konkurs, så ock i förteckningen över utmätta fastigheter antecknad rätt, som avser fastigheten;

7) anteckning om nyttjande av kommuns förköpsrätt; samtDenna förordning träder i kraft den 1 april 1976.

Helsingfors den 12 mars 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Kristian Gestrin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.