148/1976

Given i Helsingfors den 13 februari 1976.

Lag angående ändring av 11 och 13 §§ lagen om skogsvårdsföreningar.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 11 § och den inledande satsen i 13 § lagen den 17 november 1950 om skogsvårdsföreningar (558/50) som följer:

11 §.

Vad om sökande av ändring i kommunalbeskattning, efterbeskattning och skatteindrivning i utsökningsväg är stadgat skall äga motsvarande tillämpning på skogsvårdsavgiften.

13 §.

Av skogsvårdsavgifterna och på dem uppburna dröjsmålsräntor erlägges:Denna lag träder i kraft den 1 juni 1976.

Helsingfors den 13 februari 1976.

Vid förfall för Republikens President, Statsminister
Martti Miettunen

Finansminister
Paul Paavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.