134/1976

Given i Helsingfors den 6 februari 1976.

Förordning angående ändring av förordningen om skifte.

På föredragning av jord- och skogsbruksministern fogas till förordningen den 28 november 1952 om skifte (407/52) en ny 146 a § som följer:

146 a §.

Såsom registernummer användes hemmansnummer, vid behov kompletterat med därtill fogat och därifrån medelst kolon avskilt nummer.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1976. Före förordningens ikraftträdande i jordregistret gjorda anteckningar behöver icke ändras, men i samband med ånyo uppgjort folium och jordregisterutdrag skall det ovan stadgade anteckningssättet iakttagas.

Helsingfors den 6 februari 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Heimo Linna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.