Nr 107./1976

Given i Helsingfors den 23 december 1976.

Lag angående ändring av lagen om räddning och återsändande av rymdfarare och återsändande av föremål som utsänts i rymden.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § och 4 § 2 mom. lagen den 5 augusti 1970 om räddning och återsändande av rymdfarare och återsändande av föremål som utsänts i rymden (616/70) som följer:

1 §.

Angående räddning och återsändande av rymdfarare samt återsändande av föremål, som utsänts i den yttre rymden (rymdföremål), ävensom om ersättande av kostnader och skador, vilka av rymdfarare och rymdföremål orsakats enskild, gäller vad i denna lag stadgas.

4 §.

Detsamma gäller i fråga om ersättning för sådan skada, som rymdföremål eller avlossningsanläggning för dylikt föremål eller del av dem eller ock medlem av besättningen i en rymdfarkost vid fullgörande av uppgifter, som ansluter sig till rymdfärd, åsamkar enskild person eller dennes egendom eller som orsakas av ovan i 1 mom. avsedda åtgärder. Om särskilt skäl därtill föreligger, kan ersättningen med beaktande av skadans storlek och övriga förhållanden jämkas

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1977.

Helsingfors den 23 december 1976.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Tf. minister för utrikesärendena Statsminister
Martti Miettunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.