Nr 945./1975

Given i Helsingfors den 12 december 1975.

Förordning angående ändring av 8 § förordningen om översändande av handlingar.

På föredragning av justitieministern ändras 8 § 1 mom. förordningen den 26 februari 1954 om översändande av handlingar, sådant detta lagrum lyder i förordning av den 24 februari 1967 (95/67), som följer:

8 §.

Då handlingar översändas med posten eller i de fall, som omnämnas i 4 § 1 mom., återställas till sakägare, skall för varje försändelse erläggas postportot och i expeditionsavgift till statlig och kyrklig myndighet 2 mark samt till kommunal myndighet det belopp kommunens fullmäktige måhända bestämma.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1976.

Helsingfors den 12 december 1975.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Justitieminister
Kristian Gestrin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.