743/1975

Given i Helsingfors den 19 september 1975.

Förordning om ändring av 7 § sjukförsäkringsförordningen.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde ändras 7 § 2 mom. sjukförsäkringsförordningen den 1 november 1963, sådant sagda lagrum lyder i förordningen den 20 juli 1973 (630/73), som följer:

7 §.

Har i Finland bosatt försäkrad insjuknat under sådan vistelse i annat fördragsslutande land, som avses i den mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige träffade överenskommelsen om förmåner vid sjukdom, havandeskap och barnsbörd, ersättas likväl de av sjukdom föranledda tilläggskostnaderna för returresan med iakttagande av vad i övrigt stadgats om ersättning av resekostnader.

Helsingfors den 19 september 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Grels Teir

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.