739/1975

Given i Helsingfors den 19 september 1975.

Förordning om ändring av mönsterrättsförordningen.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till handels- och industriministeriets verksamhetsområde, upphäves 32 § 2 och 3 mom. mönsterrättsförordningen av den 2 april 1971 (252/71) samt ändras 29, 30 och 31 §§ som följer:

29 §.

I ärenden rörande registrering av mönster skall erläggas följande avgifter:

mk
Ansökningsavgift enligt 47 § mönsterrättslagen 160
Tilläggsavgift i samband med ansökan
1) klassavgift för varje varuklass, till vilken mönstret hänföres utöver den första 50
2) samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första 50
3) förvaringsavgift för varje modell 50
4) kungörelseavgift för kungörelse av varje bild utöver den första 30
Återupptagningsavgift enligt 14 § 3 mom. mönsterrättslagen 50
30 §

I ärendena rörande registrerat mönster skall erläggas följande avgifter:

Förnyelseavgift enligt 47 § mönsterrättslagen

1) första gången 260
2) andra gången 510

Tilläggsavgift vid ansökan om förnyelse

mk
1) klassavgift för varje varuklass, till vilken mönstret hänföres, utöver den första 50
2) samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första 50
3) förvaringsavgift för varje modell 50
4) om förnyelseavgift erlägges efter utgången av löpande registreringsperiod 50

För anteckning i mönsterregistret, vilken avser

1) ny innehavare 50
2) licens 50
3) panträtt 50
4) annan anteckning 40

Anmälan angående avstående från registrering av mönster är avgiftsfri.

31 §.

Besvärsavgiften enligt 22 § mönsterrättslagen är 180 mark i ärenden som avses i lagens 21 § samt 90 mark i övriga ärenden.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1976, likväl så, att på ansökningar som gjorts före sagda dag tillämpas, i fråga om återbetalning av avgifter, stadgandena i mönsterrättsförordningen av den 2 april 1971 (252/71).

Helsingfors den 19 september 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Jorma Uitto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.