694/1975

Given i Helsingfors den 29 augusti 1975.

Lag om ändring av 30 § lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 30 § 1 mom. lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) en ny 6 punkt som följer:

30 §.

Överlåtelsehandling beträffande äganderätten till fastighet är befriad från stämpelskatt:


6) vid fastighetsköp, vid vilket kommunen nyttjat sin förköpsrätt i enlighet med vad i lagen om kommuns förköpsrätt vid fastighetsköp (692/75) är stadgat.Denna lag träder i kraft den 1 april 1976.

Denna lag gäller ej fastighetsköp, som ingåtts före dagen för lagens ikraftträdande.

Helsingfors den 29 augusti 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för inrikesärendena
Heikki Koski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.