529/1975

Given i Nådendal den 4 juli 1975.

Lag om ändring av lagen angående rättighet att idka näring.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 4 § 2 mom. lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring, sådant sagda lagrum lyder i lag av den 13 juni 1967 (287/67), som följer:

4 §.

Handels- och industriministeriet kan dock meddela tillstånd till idkande av handelssjöfart med utländskt fartyg mellan orter i Finland, såframt fråga är om trafik mellan landskapet Åland och det övriga Finland eller om svenskt, norskt eller danskt specialfartyg för transport av olja, kemikalier eller löscement eller för annan särskild uppgift, och tillräckligt antal sådana fartyg icke står till buds i Finland. Tillstånd kan beviljas för högst ett år i sänder.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1975.

Nådendal den 4 juli 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. handels- och industriminister
Olavi J. Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.