449/1975

Given i Helsingfors den 13 juni 1975.

Förordning angående ändring av förordningen om tvångsinrättning.

På föredragning av justitieministern ändras 10, 11, 12 och 13 §§ förordningen den 11 juni 1971 om tvångsinrättning (448/71) som följer:

10 §.

Under ordinarie arbetstid skall internerad utföra arbete för statens räkning eller eget arbete. Under sin fritid får internerad utföra fritidsarbete.

11 §.

Åt internerad skall erläggas arbets- och brukspenning enligt samma grunder som åt fånge, vilken avtjänar straff.

12 §.

Angående ersättande av skada på inrättningens egendom skall i tillämpliga delar iakttagas vad i 3 kap. 13 § förordningen om verkställighet av straff stadgas.

13 §.

Justitieministeriet fastställer reglemente för tvångsinrättningen. I reglementet meddelas närmare bestämmelser angående internerads rättigheter och skyldigheter.

På tvångsinrättning och där intagen eller från tvångsinrättning villkorligt frigiven tillämpas i övrigt vad i 2 och 3 kap. förordningen om verkställighet av straff är stadgat.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1975.

Helsingfors den 13 juni 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.