356/1975

Given i Helsingfors den 23 maj 1975.

Lag angående ändring av lagen om skatt på motorfordon.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 25 och 28 §§ lagen den 30 december 1966 om skatt på motorfordon (722/66) som följer:

25 §.

Tillsynen över i denna lag avsedd beskattning ankommer på polismyndigheterna och tullmyndigheterna.

28 §.

Utan hinder av vad annorstädes i lag är stadgat ha polismyndighet och tullmyndighet rätt att verkställa sådana inspektioner av upplagringsställen för flytande bränsle och av motorfordon, som erfordras för utredande av det i fordonet använda flytande bränslets art.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1975.

Helsingfors den 23 maj 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Johannes Virolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.