342/1975

Given i Helsingfors den 23 maj 1975.

Förordning angående ändring av förordningen om tillsynen över arbetarskyddet.

På föredragning av social- och hälsovårds ministern ändras 38 § 2 mom. förordningen den 21 december 1973 om tillsynen över arbetarskyddet (954/73) som följer:

38 §.

Inrättandet av arbetarskyddskommissioner skall inledas sålunda och i den ordning som social- och hälsovårdsministeriet på framställning av arbetarskyddsstyrelsen bestämmer. Vid förrättandet av väl av arbetarskyddsfullmäktig och vicefullmäktige sker valet första gången för en verksamhetsperiod, som utgår vid utgången av det kalenderår, som följer på det år, då valet förrättades. Vid förrättande av val av medlemmar i arbetarskyddskommission sker valet första gången för en verksamhetsperiod, som utgår vid utgången av det kalenderår, som följer på det år, då valet förrättades, såframt icke social- och hälsovårdsministeriet för en sammanjämkning av verksamhetsperioderna för arbetarskyddsfullmäktig och arbetarskyddskommission annorlunda bestämmer.

Helsingfors den 23 maj 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Seija Karkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.