267/1975

Given i Helsingfors den 18 april 1975.

Förordning om ändring av 9 § folkpensionsförordningen.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde ändras 9 § folkpensionsförordningen av den 7 december 1956, sådan sagda paragraf lyder i förordningen den 10 november 1972 (746/72), som följer:

9 §.

Pensionsanstalten är uppdelad på avdelningar. Vid andelningen må finnas byråer.

Pensionsanstaltens avdelningar äro: sekretariatet, pensionsavdelningen, sjukförsäkringsavdelningen, rehabiliteringsavdelningen, databehandlingsavdelningen, kalkylerings- och statistikavdelningen, ekonomi- och finansavdelningen, fastighets- och byggnadsavdelningen, personalavdelningen samt anskaffnings- och kontorsserviceavdelningen.

Helsingfors den 18 april 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Reino Karpola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.