266/1975

Given i Helsingfors den 18 april 1975.

Förordning om upphävande av 35 § sjukförsäkringsförordningen.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde stadgas:

Härmed upphäves 35 § sjukförsäkringsförordningen den 1 november 1963 (473/63).

Helsingfors den 18 april 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Reino Karpola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.