260/1975

Given i Helsingfors den 11 april 1975

Lag angående bringande i kraft av konventionen om kontroll och märkning av ädelmetallarbeten.

På föredragning av ministern för utrikesärendena stadgas:

Sedan republikens president den 31 december 1974 ratificerat den i Wien den 15 november 1972 ingångna konventionen om kontroll och märkning av ädelmetallarbeten samt ratifikationsinstrumentet den 9 januari 1975 deponerats hos Sveriges regering, träder sagda konventionen för Finlands de i kraft den 27 juni 1975 såsom därom överenskommits.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 17/75.)

Helsingfors den 11 april 1975

Republikens President
URHO KEKKONEN

Minister för utrikesärendena
Ahti Karjalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.