Nr 210./1975

Given i Helsingfors den 20 mars 1975.

Förordning om ändring av lotsningsförordningen.

På föredragning av handels- och industriministern ändras 40 § lotsningsförordningen den 5 december 1957 (393/57), som följer:

40 §.

Lotsningsavgift samt lotsen och hans biträde tillkommande ersättning erlägges efter avslutad lotsning. Erlägges icke lotsningsavgift eller de ersättningar, som i samband därmed skola utbetalas, omedelbart till lotsen, skall till honom i inkasseringsarvode erläggas 3 mark.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1975.

Helsingfors den 20 mars 1975.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Handels- och industriminister
Kristian Gestrin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.