27/1975

Given i Helsingfors den 17 januari 1975.

Förordning om ändring av 14 a § folkpensionsförordningen.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde ändras 14 a § folkpensionsförordningen den 7 december 1956, sådan den lyder i förordning av den 18 december 1970 (789/70), som följer:

14 a §.

Pensionsanstalten är skyldig att såsom verifikat på de i 57 och 58 §§ avsedda utbetalningarna förvara handling eller medelst fotograferingsmetod framställd specifikation, som innefattar förteckning över de utbetalda pensionsraterna, i tre år efter utgången av det räkenskapsår, till vars räkenskaper utbetalningarna höra.

Helsingfors den 17 januari 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Marjatta Väänänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.