26/1975

Given i Helsingfors den 17 januari 1975.

Förordning angående ändring av 4 § förordningen om lantmäteriavgift.

På föredragning av jord- och skogsbruks minis tern ändras 4 § förordningen den 19 maj 1972 om lantmäteriavgift (398/72) som följer:

4 §.

I 2 § 1 mom. lagen om lantmäteriavgift avsedd ersättning för allmänna kostnader utgör 40 procent av arbetstidsersättningen.

Helsingfors den 17 januari 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Heimo Linna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.