6/1975

Given i Helsingfors den 10 januari 1975.

Lag angående ändring av 29 a § lagen om skada, ådragen i militärtjänst.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 29 a § 1 mom. lagen den 28 maj 1948 om skada, ådragen i militärtjänst, sådant det lyder i lagen den 17 januari 1958 (16/58), som följer:

29 a §.

För handläggning av ärenden, på vilka denna lag skall tillämpas, finnas vid försäkringsdomstolen såsom i lagen om sagda domstol avsedda lekmannaledamöter två militärledamöter, av vilka den ena bör vara innehavare av officerstjänst och den andra av befattningsofficersbefattning, och två ledamöter, som äga kännedom om ersättningstagarnas förhållanden, samt erforderligt antal suppleanter för dem.Denna lag träder i kraft den 1 februari 1975.

Helsingfors den 10 januari 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Försvarsminister
Carl-Olaf Homén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.