1050/1974

Given i Helsingfors den 31 december 1974.

Lag om temporär ändring av lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med Riksdagens beslut fogas till lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) temporärt en sålydande 30 b §:

30 b §.

Överlåtelsehandling samt försäljning av värdepapper äro fria från stämpelskatt, då egendom, som tillhör öppet bolag, kommandit- eller rederibolag eller med dem jämförlig sammanslutning, under åren 1974―1977 överlåtes till aktiebolag, som grundats för fortsättande av den av bolaget eller sammanslutningen bedrivna verksamhet vari egendomen huvudsakligen brukats, och av vars aktier minst två tredjedelar tillhöra personer, som varit delägare i förstnämnda bolag eller sammanslutning före ingången av år 1974 eller sådana personer, som av dem erhållit bolagets eller sammanslutningens andelar genom arv eller testamente eller på grund av giftorätt.


Har skatt erlagts för överlåtelse, som enligt denna lag vore fri från stämpelskatt, återbetalar länsstyrelsen på ansökan skatten.

Helsingfors den 31 december 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

FinansMinister
Johannes Virolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.